Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării pe acest site reprezintă acordul dumneavoastră pentru folosirea cookie-urilor. Aflaţi mai multe sau Inchideţi notificarea
Intrebari Frecvente - Despre noi - Parteneri - Platforma mobila de SMS marketing - Blog - Contact / Support    
<%

' -----------------------------------------------------------------------------------
'   Exemplu minimal pentru trimiterea de SMS-uri (ASP)
'   Serviciul SMS Gateway
'   Versiunea 1.0 / 12.10.2009
'   Distribuit gratuit    
' -----------------------------------------------------------------------------------

' -----------------------------------------------------------------------------------
'   Functii Generale
' -----------------------------------------------------------------------------------
function WebRequest(URL)
    Set xmlHttp = Server.Createobject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
    xmlHttp.Open "GET", URL, False
    xmlHttp.setRequestHeader "User-Agent", "HTTP Request"
    xmlHttp.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
    xmlHttp.Send
    WebRequest = xmlHttp.responseText
    xmlHttp.abort()
    
end function

' -----------------------------------------------------------------------------------
'   Pasul 1    
' -----------------------------------------------------------------------------------
'   Interogam SMS Gateway si salvam rezultatul trimis de acesta in variabila pentru 
'   a putea interpreta statutul trimiterii
'    - Pentru HTTPS utilizati https://secure.smslink.ro
' -----------------------------------------------------------------------------------
Dim Content
Content = WebRequest("http://www.smslink.ro/sms/gateway/communicate/?connection_id=[value]&password=[value]&to=[mobilenumber]&message=" & Server.URLEncode("[message text]"))

' -----------------------------------------------------------------------------------
'   Pasul 2
' -----------------------------------------------------------------------------------
'   Interpretam rezultatul pentru a avea acces la tot continutul acestuia si a putea 
'   intelege rezultatul mesajului trimis spre SMS Gateway
'   Rezultatul transmis de SMS Gateway va fi intotdeauna de forma urmatoare:
'   string Nivel;int ID Rezultat;string Mesaj;string[optional] Variabile
' -----------------------------------------------------------------------------------
'   Pasul 2.1
' -----------------------------------------------------------------------------------
'   Extragem din rezultat toate variabilele separate prin punct si virgula 
' -----------------------------------------------------------------------------------
Dim Temp
Temp = split(Content, ";")

if ubound(Temp) >= 0 then 
    Level = Temp(0)
end if 

if ubound(Temp) >= 1 then 
    ID = Temp(1)
end if 

if ubound(Temp) >= 2 then 
    Answer = Temp(2)
end if 

if ubound(Temp) >= 3 then 
    Variabiles = Temp(3)
end if 

' -----------------------------------------------------------------------------------
'   Pasul 2.2
' -----------------------------------------------------------------------------------
'   Verificam daca mesajul trimis a fost transmis cu succes prin compararea
'   Nivelului si ID Rezultat
'   Daca mesajul este transmis atunci Nivelul va fi MESSAGE si ID- rezultat  va avea 
'    valoarea numerica 1    
' -----------------------------------------------------------------------------------
If (Level = "MESSAGE") and (ID = 1) then
    ' -----------------------------------------------------------------------------------
    '   Variabilele optionale transmise optional sunt separate prin virgula si vor avea 
    '   forma urmatoare: mixed Variabila 1,mixed Variabila 2 ... mixed Variabila 3                
    ' -----------------------------------------------------------------------------------
    Variabiles  = split (Variabiles, ",")

    ' -----------------------------------------------------------------------------------
    '   Extragem ID-ul Mesajului alocat de gateway pentru a il salva pentru utilizare 
    '   ulterioara. Message ID  va fi intotdeauna prima variabila  trimisa, restul fiind 
    '   explicate complet in documentatia de pe site. 
    ' -----------------------------------------------------------------------------------
    MessageID  = Variabiles(0)
    ' -----------------------------------------------------------------------------------
    '   Pasul 3
    ' -----------------------------------------------------------------------------------
    '   Afisam mesajul de confirmare si afisam Message ID-ul alocat
    ' -----------------------------------------------------------------------------------
    Response.Write "Mesajul a fost trimis si are ID-ul " & MessageID & "!"

End If

If Level = "ERROR" then
    ' -----------------------------------------------------------------------------------
    '   Pasul 3
    ' -----------------------------------------------------------------------------------
    '   Afisam mesajul de eroare si afisam ID-ul erorii si descrierea
    ' -----------------------------------------------------------------------------------
    Response.Write "A intervenit eroarea ID " & ID & ", Descriere " & Answer
    
End If
          
%>