Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării pe acest site reprezintă acordul dumneavoastră pentru folosirea cookie-urilor. Aflaţi mai multe sau Inchideţi notificarea
Intrebari Frecvente - Despre noi - Parteneri - Platforma mobila de SMS marketing - Blog - Contact / Support    
# ----------------------------------------------------------------------------------------

#    Exemplu minimal pentru trimiterea de SMS-uri (Perl)
#    Serviciul SMS Gateway
#    Versiunea 1.0 / 12.04.2010
#    Distribuit gratuit    
#
# ----------------------------------------------------------------------------------------

#!/usr/bin/perl
print "content-type: text/html \n\n";

use strict;
use warnings;
  
use LWP::Simple;
use URI::Escape;

# ----------------------------------------------------------------------------------------
#  Pasul 1    
#  Interogam SMS Gateway si salvam rezultatul trimis de acesta in variabila pentru a 
#  putea interpreta statutul trimiterii
#   - Pentru HTTPS utilizati https:#secure.smslink.ro
# ----------------------------------------------------------------------------------------
my $Response = get('http:#www.smslink.ro/sms/gateway/communicate/?'.
                   'connection_id=[value]&password=[value]&to=[mobilenumber]&message='.
                   uri_escape('[message text]'));

# ----------------------------------------------------------------------------------------
#  Pasul 2
#  Interpretam rezultatul pentru a avea acces la tot continutul acestuia si a putea 
#  intelege rezultatul mesajului trimis spre SMS Gateway
#
#  Rezultatul transmis de SMS Gateway va fi intotdeauna de forma urmatoare:
#  string Nivel;int ID Rezultat;string Mesaj;string[optional] Variabile
# ----------------------------------------------------------------------------------------
#  Pasul 2.1
#  Extragem din rezultat toate variabilele separate prin punct si virgula 
# ----------------------------------------------------------------------------------------              
my @ResponseData = split(';', $Response);            

# ----------------------------------------------------------------------------------------
#  Pasul 2.2
#  Verificam daca mesajul trimis a fost transmis cu succes prin compararea
#  Nivelului si ID Rezultat
# ----------------------------------------------------------------------------------------
#  Daca mesajul este transmis atunci Nivelul va fi MESSAGE si ID-ul rezultat va avea
#  valoarea numerica 1    
# ----------------------------------------------------------------------------------------
if (($ResponseData[0] == 'MESSAGE') and ($ResponseData[1] == 1))
{    
    # ------------------------------------------------------------------------------------    
    #  Variabilele optionale transmise optional sunt separate prin virgula
    #  si vor avea forma urmatoare:
    #  mixed Variabila 1,mixed Variabila 2 ... mixed Variabila 3                
    # ------------------------------------------------------------------------------------
    my @Variabiles = split(',', $ResponseData[3]);                    
    
    # ------------------------------------------------------------------------------------
    #  Extragem ID-ul Mesajului alocat de gateway pentru a il salva pentru utilizare 
    #  ulterioara. Message ID va fi intotdeauna prima variabila trimisa, restul fiind
    #  explicate complet in documentatia de pe site. 
    # ------------------------------------------------------------------------------------
    my $MessageID = $Variabiles[0];    
    
    # ------------------------------------------------------------------------------------
    #  Pasul 3
    #  Afisam mesajul de confirmare si afisam Message ID-ul alocat
    # ------------------------------------------------------------------------------------
    print 'Mesajul a fost trimis si are ID-ul '.$MessageID.'!';
    
}
else
{
    if ($ResponseData[0] == 'ERROR')
    {
        # --------------------------------------------------------------------------------
        #  Pasul 3
        #  Afisam mesajul de eroare si afisam ID-ul erorii si descrierea
        # --------------------------------------------------------------------------------
        echo 'A intervenit eroarea ID '.$ResponseData[1].', Descriere '.$ResponseData[2];
        
    }
    
}